Členové institutu

Mozkem výzkumu je Výbor pro vědu a výzkum. Ten představuje skupina profesorů, docentů, doktorů, nutričních terapeutů a zástupců spolupracujících organizací.