Granty pro vědu a výzkum

05

Jedním z cílů AquaLife Institutu je podporovat rozvoj vědy a výzkumu v oblasti vody a jejího vlivu na lidský organismus. AquaLife Institute založil vlastní grantový program, jehož cílem je podpora získávání nových znalostí v oblasti péče o fyziologické složení vnitřního prostředí těla, pitného režimu a hydratace.

Grantové řízení probíhá vždy jednou ročně. Všechny přihlášené projekty jsou hodnoceny správní radou AquaLife Institute, která rozhoduje o projektech, kterým bude grant udělen. Vybrané projekty následně získají od AquaLife Institutu finanční podporu na svůj výzkum.

Dokumenty ke stažení
DOC