Studie vlivu nedostatku hořčíku na stav kostí

woman-208723_640

Studie hodnotící deficit hořčíku ve vybrané rizikové skupině žen Deficit magnézia v populaci postmenopauzálních žen trpících osteopenií nebo osteoporózou, která je dalším výsledkem grantového programu AquaLife Institutu, potvrdila souvislost mezi nedostatkem hořčíku a rozvojem osteopenie až osteoporózy.

Cíl

Z rozsáhlých klinických experimentů vyplývá, že deficit hořčíku poškozuje kost efekty přímými nebo nepřímými. Společným následkem takových změn je rozvoj osteopenie až osteoporózy. Cílem studie Deficit magnézia v populaci postmenopauzálních žen trpících osteopenií nebo osteoporózou, která proběhla za finanční podpory grantového programu AquaLife Institutu, bylo zmonitorování hořčíkové bilance u rizikové skupiny žen.

Členové studie

Studie probíhala v Osteologickém centru ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, pod vedením prof. MUDr. Zdeňka Zadáka, CSc., lékaře se specializací na klinickou výživu a intenzívní metabolickou péči.

Metodika

Do průzkumu bylo zařazeno 70 ambulantních pacientek ve věku 55–85 let, kterým bylo prokázáno snížení kostní denzity vedoucí k diagnóze osteopenie až osteoporózy a jejichž zdravotní stav nepodléhal vylučovacím kritériím daným ve sledování. Z průzkumu byly vyloučeny pacientky s významnými endokrinopatiemi, onkologickými onemocněními nebo nefropatiemi a také pacientky suplementující magnézium. Průzkum probíhal od září do října 2016.

Pacientkám bylo odebráno krevní sérum a vzorek moče. Vzorky krve byly centrifugovány (2000 g, 4 °C, 10 minut). Běžné rutinní analýzy byly provedeny v den odběru pacientky. Krevní sérum pro speciální analýzy (IGF) bylo odpipetováno a před analýzou zamrazeno (-25 °C). Ze séra byly stanoveny substráty, minerály a proteiny. Vzorek moče byl získán spontánním močením, jednalo se o náhodný vzorek moče. V moči byly vyšetřeny parametry dusíkového metabolizmu, ionty a přesná hodnota pH. Analýzy byly provedeny na analyzátorech Cobas (Roche Diagnostics, Basilej, Švýcarsko) a Diasorin (Liaison, Německo).

Výsledky studie

Studie odhalila, že více než 40 % osteologických pacientek vykazuje známky nedostatku hořčíku – velmi významný deficit hořčíku byl shledán u 6 % pacientek, nedostatek středního stupně u 36 % pacientek. Průzkum tedy opět ukázal velké riziko nedostatku hořčíku v naší populaci, které je možné detekovat i jednotlivým měřením, bez dlouhodobého sledování. Výsledky studie jsou velmi cenné jako východisko pro doporučení k suplementaci hořčíku především dietním a pitným režimem.

Důsledkem deficitu hořčíku je nejen únavový syndrom a svalové křeče, ale i zvýšené riziko závažných civilizačních chorob, především srdečně cévních onemocnění, osteoporózy, metabolického syndromu nebo diabetu. Jednou z cest, jak se chránit před projevy nedostatku hořčíku, je pravidelné každodenní pití přírodní minerální vody bohaté na hořčík. Minerální voda se zvýšeným obsahem hořčíku je mimořádně vhodná pro pitný režim dospělých i dětí, zejména pak pacientů se sklonem k deficitu draslíku, kardiaků, hypertoniků a diabetiků.

Dokumenty ke stažení
DOC
DOC