Výběrové řízení na granty udělované v roce 2018

granty

Právě bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na granty AquaLife Institutu poskytnuté v roce 2018.

Cílem AquaLife Institutu je podpořit odborníky z různých oborů ve výzkumu a aktivitách pro zprostředkování lepší informovanosti české veřejnosti o problematice vody, hydratace a pitného režimu získáváním spolehlivých dat, a tím eliminovat nevědecké a neprůkazné přístupy k této oblasti.

Podporovány jsou nejen specifické programy zaměřené na určitou problematiku nebo rizikovou populaci (dehydratace, obezita, pitný režim v různých věkových skupinách či při různém zdravotním stavu), ale i aktivity širokého rozsahu působnosti (výukové a osvětové programy, programy primární prevence, základní výzkum).

Grantová podpora bude poskytována na 1 rok s maximální poskytnutou částkou 250 tis. Kč/projekt.

Svou žádost o finanční podporu AquaLife Institutu zasílejte do 31.5.2018 na info@aqualifeinstitute.cz a ve čtyřech originálech na adresu:

AquaLife Institute, z.ú., Mariánské nám. 4, 110 00 Praha 1

Vyhodnocení grantových přihlášek a udělení grantů proběhne do 16.7. 2018. Výsledky studií či specifických výzkumů vítězných projektů budou představeny vědecké komisi AquaLife Institutu do konce února roku 2019.

Případné dotazy směřujte na naši emailovou adresu info@aqualifeinstitute.cz

Dokumenty ke stažení
DOC