Nejčastější otázky na pitný režim

Jak správně dodržovat zdravý pitný režim?

Pít zdravě znamená přijímat optimální množství tekutin i minerálů a neustále tak udržovat jejich správnou rovnováhu. Voda je nedílnou součástí vnitřního prostředí organismu a tvoří zhruba 60% podíl lidského těla. Zdravý člověk by měl vypít přibližně
2 litry tekutin denně a tento příjem by měl rovnoměrně rozdělit do celého dne. Člověk by neměl mít pocit žízně, ta totiž není včasnou známkou potřeby vody, ale objevuje se až v okamžiku 1 – 2% dehydratace.

Co bychom měli pít? Jaký je pro nás nejvhodnější nápoj?

Nejpřirozenějším nápojem pro člověka je čistá voda, jelikož neobsahuje kalorie, cukr, ani chemické přípravky. Do pitného režimu se doporučuje zařadit přírodní minerální vody, které obsahují potřebné látky pro lidský organismus, jako je například hořčík (Mg), vápník (Ca) a zinek (Zn). Ke každodennímu pití jsou nejvhodnější minerální vody s nižším obsahem minerálních látek, a to s obsahem rozpuštěných látek do 1 500 mg na 1 litr vody. Doplňovat tekutiny můžeme také formou neslazených džusů, čajů, přírodních šťáv, iontových nápojů či polévek.

Čím více vody vypiju, tím lépe?

Nadměrný příjem tekutin může být pro lidský organismus dokonce nebezpečný, protože „nařeďuje“ krev a vyplavuje z těla minerály. Proto by zdravý člověk za běžných podmínek neměl vypít více než 5 litrů tekutiny denně. Potřeba tekutin je však individuální, záleží na mnoha vnějších a vnitřních faktorech, jako například na tělesné hmotnosti, věku a pohlaví, tělesné aktivitě, aktuálním zdravotním stavu jedince a dalších okolních vlivech.

Mají se v létě pít chlazené nápoje?

Nejvhodnější je v létě pít nápoje o teplotě zhruba 16 °C. Velmi studené nápoje zaženou žízeň pouze na okamžik, protože je buňky lidského organismus nejsou schopné vstřebat. Tělo musí nápoj nejdříve ohřát, čímž dochází ke spotřebě energie. V létě hrozí zvýšené riziko dehydratace organismu, proto je potřeba dbát na dostatečný příjem tekutin.

Mohou děti pít minerální vody?

Pokud přírodní minerální voda má označení „vhodná pro přípravu kojenecké stravy“ můžete ji bez obav použít i pro kojence.

Pokud mají děti zvýšenou fyzickou aktivitu, nebo se pohybují v horkém prostředí, hrozí i jim ztráta cenných minerálních látek. Proto je vhodné jejich pitný režim doplňovat slabě či středně mineralizovanou vodou. Navíc mají děti sníženou schopnost pocitu žízně. Proto je nutné, aby na pitný režim dětí dohlíželi dospělí. 

Mohou se pít minerální vody každý den?

Minerální vody je potřeba rozlišovat podle jejich stupně mineralizace:

  • velmi slabě mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných látek do 50 mg/l,
  • slabě mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných látek 50 až 500 mg/l a také
  • středně mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných látek 500 mg/l až 1500mg/l.
  • silně mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných látek 1500 mg/l až 5 g/l,
  • velmi silně mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných látek vyšším než 5g/l.

Existují minerální vody pro každodenní pití, stejně jako ty, které mají například léčivé účinky a k pravidelnému pitnému režimu neslouží.

Ke každodennímu pití jsou vhodné vody slabě či středně mineralizované. Při fyzické zátěži či během letního období je potřeba rychle doplnit minerály, k těmto účelům jsou vhodné středně či silně mineralizované minerální vody. Léčivé minerální vody s velmi silnou mineralizací jsou zvláštní kategorií a vyskytují se zejména v lázních, popř. je možné je zakoupit v lékárně. Tyto vody by měly být užívány při konkrétních onemocněních k léčebným účelům na doporučení lékaře.

V běžné maloobchodní síti je většina minerálních vod slabě a středně mineralizovaných. Pokud si chcete ověřit, do které skupiny patří vaše oblíbená minerálka, můžete se jednoduše přesvědčit na etiketě. Na každé lahvi minerální vody bývá uveden údaj o množství rozpuštěných pevných látek (RPL). 

04