Víkendová nutriční studie pitného režimu českých dětí

board-1666644_640

První studií, která proběhla za finanční podpory grantového programu AquaLife Institute, je Víkendová nutriční studie pitného režimu českých dětí ve věku kolem 10 let.

Cíl

Hlavním cílem studie bylo zhodnocení pitného režimu dětí ve věku 9-13 let v rámci víkendu a následného dne během dopolední školní docházky a následné zjištění, zda je pitný režim dětí dostatečný.

Členové studie

Studie probíhala ve spolupráci se Společností pro výživu, pod vedením MUDr. Petra Tláskala, CSc., ústavního nutričního lékaře FN Motol. Vědecká skupina byla dále složena z Mgr. Terezy Vrábelové (nutriční terapeutka FN Motol), MUDr. Jakuba Ziega, PH.D. (Pediatrická klinika FN Motol) a RNDr. Marie Hladíkové (statistik).

Metodika

Studie se účastnilo 103 dětí, všechny zdravé, bez chronických či akutních onemocnění.

Vlastní metodika studie se opírala o podrobné sepsání všech složek stravy a nápojů, které v průběhu sobotního a nedělního víkendu dítě zkonzumovalo a vypilo a o sběr moči určené k následné analýze. Děti ve sledovaném období odevzdávaly celkem tři vzorky moči, u kterých byla stanovována osmolalita a hodnota kreatininu. Na základě výsledných hodnot byl vyhodnocen stav hydratace dětí.

Výsledky studie

Studie objevila řadu nedostatků v oblasti pitného režimu českých dětí. Jedním z hlavních je nedostatečný pitný režim během dopoledne. Tento problém studie prokázala až u poloviny dětí, které se studie účastnily. Minimální doporučená dávka tekutin po ránu a dopoledne je 400 ml, při nižší konzumaci ohrožuje děti dehydratace.

Dokumenty ke stažení
DOC