Institut
o pitném režimu,
vodě a hydrataci
Zobrazit

Co je AquaLife Institute?

AquaLife Institute je organizace sdružující přední odborníky a vědce zejména z oborů hydratace organismu, s tím související výživy, zdravého životního stylu či odborníky zabývající se vodou jako přírodním zdrojem.

AquaLife Institute se věnuje výzkumu problematiky spojené s příjmem tekutin a jejich rolí v těle, zapojuje se do diskuze na relevantní témata, generuje vlastní data, komentuje odborné závěry a doporučení týkající se pitného režimu a jeho vlivu na zdravotní stav. Svou činností tak přispívá ke zlepšování zdravotního stavu veřejnosti.

AquaLife Institute také podporuje vědu a výzkum týkající se pitného režimu a vlivu příjmu tekutin na zdraví. Talentovaní vědci mohou získat podporu AquaLife Institute v podobě grantu.

AquaLife Institute se zapojuje do vzdělávání veřejnosti a publikační činnosti.

Pro další informace o směřování AquaLife Institute se podívejte do sekce Mise a vize.