Odborně o vodě

Články a videa

Vznik přírodních minerálních vod

doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.

V hloubce od několika desítek po několik stovek metrů příroda celé věky tvoří a dokonale opatruje minerální vodu. Z povrchu země voda postupně prostupuje…

hydrogeolog, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav hydrologie, inženýrské geologie a užité geofyziky
Přečíst

Ochrana minerálních pramenů

Ing. Jana Ježková

Systematická ochrana minerálních vod má v českých zemích bohatou tradici, postavenou na nutnosti zajistit dostatečné zásoby minerálních vod pro potřeby rozvinutého českého…

balneotechnička, předsedkyně Svazu minerálních vod
Přečíst

Nedostatek hořčíku v těle

prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.

Hořčík (magnézium) je jeden z nejrozšířenějších a nejdůležitějších prvků. Byl objeven i u primitivních forem života, přibližně 50–60 % je ho obsaženo v kostře,…

profesor vnitřního lékařství, vedoucí Centra pro výzkum a vývoj FN Hradec Králové, zakladatel Nadace pro rozvoj v oblasti metabolizmu, výživy a gerontologie
Přečíst

Dehydratace u dětí

MUDr. Peter Szitányi, Ph.D.

Děti mají vyšší procentuální podíl vody v těle než dospělí, což znamená, že celkový denní obrat i potřeba tekutin je u nich relativně vyšší (v přepočtu na …

dětský lékař, gastroenterolog a hepatolog, odborník na klinickou výživu, Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu, 1. LF UK a VFN Praha
Přečíst

Vliv pitného režimu na školní výsledky dětí

MUDr. Petr Tláskal, CSc.

Žízeň je již projevem nedostatku vody v organizmu, dehydratace. Už mírná dehydratace je provázena horší výkonností. Například u školních dětí byly v době výuky prokázány…

Ústavní nutriční lékař FN Motol, předseda Společnosti pro výživu
Přečíst

Zabalená voda k pití

Ing. Jana Ježková

Pravidelnou součástí každodenního pitného režimu by měly být balené přírodní vody,
které poskytují spoustu benefitů. V České republice je nabídka balených minerálních,…

balneotechnička, předsedkyně Svazu minerálních vod
Přečíst

Výzkumy a granty

Projekty realizované na základě podpory AquaLife Institutu

 

Název projektu
Autor
Pracoviště
Vliv důsledného zapíjení léků a pravidelné konzumace minerálek na pacienty s rezistentní hypertenzí
Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy IKEM, Praha
Změny distribuce a objemu celkové tělesné tekutiny, extracelulární a intracelulární tekutiny v průběhu redukčního režimu u obézních žen
MUDr. Taťána Staňková
Centrum pro poruchy metabolismu a výživy, ordinace vnitřního lékařství a geriatrie, Praha
Hypomagnezurie a osmolalita u diabetické nefropatie
Ing. Adéla Tomášová
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN Hradec Králové
Studie hydratačního stavu geriatrických nemocných
MUDr. Ondřej Sobotka, Ph.D.
III. Interní klinika gerontometabolická, FN Hradec Králové
Přiměřená hydratace: zdroj nejen perioperačního komfortu pacienta v průběhu hospitalizace
MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH
Nutriční ambulance Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
Zhodnocení obsahu minoritních látek, především stopových kovů ve vybraných přírodních minerálních vodách
Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
Konsorcium dvou fyzických osob
Důležitost pitného režimu u nových dárců krve
MUDr. Jana Furková
Krevní centrum FN Ostrava
Vliv večerního příjmu vody na aktivitu krevních destiček
Doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBA
Farmakologický ústav 2. LF UK, Praha
Analýza objemového zastoupení složek chemismu vybraných minerálních vod
Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
Konsorcium třech fyzických osob, VÚV T.G.M., v.v.i.
Víkendová nutriční studie Pitný režim dětí v 10 letech
MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Oddělení léčebné výživy FN Motol, Praha
Deficit magnézia v populaci postmenopauzálních žen trpících osteopenií nebo osteoporózou
prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
Osteologické centrum FN Hradec Králové