prof. Zdeněk Zadák

prof. Zdeněk Zadák

předseda AquaLife Institutu

Pracoviště:

Centrum pro výzkum a vývoj LF UK a FN v Hradci Králové

 

Pracovní zkušenosti:

 • Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové – proděkan pro vědu
 • Klinika gerontologická a metabolická FN v Hradci Králové – přednosta
 • II. interní klinika FN v Hradci Králové – vedoucí lékař metabolické JIP
 • II. interní klinika FN v Hradci Králové – asistent, samostatně pracující lékař
 • Jindřichův Hradec – praktický lékař
 • Vojenská nemocnice České Budějovice – lékař

 

Vzdělání:
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská Fakulta v Hradci Králové, Přírodovědecká fakulta v Brně

 

Odbornost:

 • atestace I. stupně z vnitřního lékařství
 • atestace II. stupně z vnitřního lékařství
 • atestace z Gerontologie a geriatrie
 • nadstavbová specializace z Klinické výživy a intenzivní metabolické péče

 

Vědecké hodnosti:

 • kandidát věd – Výzkum v oblasti poruch metabolismu a výživy, rizikové faktory kardiovaskulárních chorob (diagnostika a prevence)
 • docent – diagnostika a léčba v oblasti intenzivní medicíny, poruch látkové přeměny a výživy
 • profesor – pro obor nemocí vnitřních

 

Současná vědecká práce:

 • klíčový řešitel 8 grantů TA ČR, AZV a MPO
 • spoluautor 13 užitných vzorů, 9 patentů, 1 prototypu
 • autor 11 knih, 57 kapitol v monografiích, 892 publikací orientovaných hlavně na metabolická onemocnění, intenzivní péči, interní medicínu a výživu
 • člen poradního sboru časopisu Internationa Journal od Molecular Science (Switzerland)

 

Založil Nadaci pro rozvoj v oblasti metabolizmu, výživy a gerontologie, jejímž cílem je přednostně podporovat vzdělávání a dosáhnout špičkové odborné, jazykové i etické úrovně zdravotních sester a dietních terapeutů. V současné době se Nadace soustřeďuje na edukaci různých zdravotnických odborností zaměřených na výživu nemocných trpících zhoubnými nádory.