MUDr. Petr Tláskal

MUDr. Petr Tláskal

člen AquaLife Institutu

Pracoviště:

  • Oddělení léčebné výživy FN Motol Praha (Ústavní nutriční lékař)
  • Společnost pro výživu (předseda)

 

Vzdělání:

pediatrie, výživa, intenzivní metabolická péče

 

Odbornost:

pediatrie, dětská gastroenterologie

 

Vědecké hodnosti:

  • MUDr.
  • CSc.

 

Přednášková a publikační činnost:

  • každoročně průměrně 5 prezentací na kongresech v ČR i zahraničí
  • vystupování k veřejnosti cestou médií či populárních seminářů
  • několik desítek publikací v domácím i zahraničním tisku
  • řada spoluautorství v rámci knižních publikací

 

Zahraniční zkušenosti:

  • studium i pracovní činnost ve Francii
  • expertní činnost v Tunisku