MUDr. Peter Szitányi

MUDr. Peter Szitányi

člen AquaLife Institutu

Pracoviště:

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu (KPDPM), 1. LF UK a VFN Praha

 

Vzdělání:

vysokoškolské

 

Odbornost:

dětský lékař, gastroenterolog a hepatolog, odborník na klinickou výživu

 

Vědecké hodnosti:

 • MUDr.
 • Ph.D.

 

Přednášková a publikační činnost:

 • pravidelný aktivní účastník mnoha domácích i zahraničních kongresů, jejich spoluorganizátor
 • úspěšný řešitel grantových aplikací
 • aktivní účastník akademických studií a mezinárodních projektů v rámci EU
 • spoluautor evropských doporučení pro parenterální výživu v pediatrii
 • recenzent domácích i zahraničních odborných časopisů
 • za posledních 5 let publikování 17 článků v recenzovaném odborném periodiku z databáze WOS, 385 citací podle WOS, 10 H-index podle Web of Knowledge

 

Členství v odborných společnostech:

 • ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism)
 • ESPGHAN (European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition)
 • Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP
 • Česká pediatrická společnost ČPS JEP – pracovní skupina „Dětská gastroenterologie a výživa“, pracovní skupina „Léková politika“
 • EMA (European Medicines Agency) – pediatrický výbor (PDCO)