Mgr. Lucie Růžičková

Mgr. Lucie Růžičková

odborná konzultantka AquaLife Institutu v oblasti nutriční terapie

Pracoviště:

Oddělení nutričních terapeutů VFN v Praze

 

Pracovní zkušenosti:

 • vedoucí nutriční terapeutka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze
 • nutriční terapeutka a zástupkyně vedoucí nutriční terapeutky na Oddělení klinické výživy v Thomayerově nemocnici v Praze
 • staniční dietní sestra ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, specializace na problematiku pacientů v těžkých stavech
 • dietní sestra v Thomayerově nemocnici v Praze

 

Vzdělání:

 • Střední zdravotnická škola, obor dietní sestra
 • Kurz managementu pro staniční sestry, interních auditorů ve zdravotnictví, mentora klinické praxe
 • pomaturitní specializační studium Poruchy výživy a výměny látek
 • dokončené VŠ studium Management a řízení lidských zdrojů a Andragogika

 

Odbornost:

 • registrovaná nutriční terapeutka
 • držitelka osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
 • odborná konzultantka Standardizace nutriční péče v domovech pro seniory

 

Přednášková a publikační činnost:

 • pravidelná přednášková činnost, lektorka na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
 • organizátorka celostátní mezinárodní konference nutričních terapeutů
 • spoluautorka odborných brožur a knih – Dieta při antikoagulační léčbě, Dieta s nízkým obsahem FODMAPs, Mléko – přítel nebo nepřítel, Huntingtonova nemoc a výživa
 • spoluautorka Metodického postupu pro stravování a nutriční péče pro MZ

 

Členství v odborných společnostech:

 • Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP
 • Česká asociace nutričních terapeutů
 • členka pracovní skupiny MZ pro řešení stravování a nutriční péče v organizacích přímo řízených MZ