Mgr. Jitka Tomešová

Mgr. Jitka Tomešová

odborná konzultantka AquaLife Institutu v oblasti nutriční terapie

Pracoviště, pracovní náplň:

FitBee, Institut dietologie a výživy – diagnostika, léčebná výživa dětí a dospělých (onemocnění trávicího traktu, potravinové alergie a intolerance aj.), úpravy tělesné hmotnosti

 

Vzdělání:

 • Mgr. – Karlova Univerzita v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra antropologie a genetiky člověka, obor Biomedicínská antropologie
 • Bc. – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, Všeobecná biologie
 • DiS. – Vyšší zdravotnická škola, Praha 4, Diplomovaná dietní sestra
 • certifikované kurzy a specializace – Bazální stimulace, Metody stanovení individuálních nutričních potřeb u pacientů v těžkém stavu, Komunitní péče a poradenství u seniorů, Laktační poradenství aj.

 

Odbornost:

klinická nutriční terapeutka, antropoložka, laktační poradkyně

 

Přednášková a publikační činnost:

 • přednášky na Přírodovědecké a 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, na českých i zahraničních konferencích
 • autorka publikace Specifika výživy dospívajících a Tuky v prevenci nemocí srdce a cév u dětí
 • spoluautorka knih Zdravá výživa pro každý den a Bababook
 • autorka skript pro SZP Zdravá výživa v dětském věku, spoluautorka skript pro SZP Výživa dětí v prevenci a léčbě nadváhy a obezity u dětí

 

Členství v odborných společnostech:

 • Sekce výživy a nutriční péče, z. s.
 • Sekce nutričních terapeutů, Česká asociace sester
 • European Federation of Associations of Dietitians, key contact pro Českou republiku, člen výboru pro odborný program konference EFAD, vítěz ceny EFAD Student Award v roce 2012 za vědeckou práci Malnutrice u obézních pacientů
 • Společnost pro výživu
 • Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP