Institut o vodě,
hydrataci a pitném režimu

AquaLife Institute sdružuje přední odborníky a vědce zabývající se hydratací organizmu, výživou a zdravým životním stylem, ale i vodou jako přírodním zdrojem. Sleduje aktuální problémy a potřeby české společnosti v oblasti výživy a zdraví s důrazem na pitný režim. Podporuje vědu a výzkum týkající se pitného režimu a vlivu příjmu tekutin na zdraví. Zapojuje se do vzdělávání laické i odborné veřejnosti a do publikační činnosti. Svými aktivitami se snaží zlepšit pitný režim, zdravotní stav a kvalitu života široké veřejnosti.

Úkoly a cíle

Zlepšovat kvalitu života
vyhledávat a definovat aktuální potřeby a problémy společnosti v oblasti zdraví a výživy s důrazem na pitný režim, získávat a poskytovat přesné informace, na jejichž základě lze dělat důležitá rozhodnutí
Přispívat ke správnému pitnému režimu
zapojovat se do diskuze na relevantní témata, generovat vlastní data, komentovat odborné závěry a doporučení týkající se pitného režimu a jeho vlivu na zdravotní stav
Šířit názory předních odborníků
zkoumat pitný režim a vliv příjmu tekutin na zdraví, nově nabyté poznatky využívat ke vzdělávání veřejnosti a její osvětě, objasňovat problematiku pitného režimu včetně vyvracení mýtů a omylů
Podporovat vědu a výzkum
vytvářet prostředí, ve kterém budou vědecké výzkumy sloužit potřebám široké veřejnosti, přinášet potřebné odpovědi, podporovat talentované vědce prostřednictvím grantů

Napište nám

Naši specialisté se vám budou rádi věnovat.

Základní informace