PhDr. Tamara Starnovská

PhDr. Tamara Starnovská

spolupracovnice AquaLife Institutu

Pracovní náplň:

 • odborná konzultantka systémů nutriční péče v oblasti sociální a komunitní péče a ve zdravotnictví
 • lektorka specializačního studia oboru nutriční terapeut
 • konzultantka, lektorka a autorka odborné a populární literatury v oblasti výživy

 

Odbornost:

 • nutriční terapeut
 • specializace pro vedení stravovacích provozů
 • pomaturitní specializační studium – management ve zdravotnictví
 • Bc. – vzdělávání dospělých
 • Mgr. – sociální práce
 • PhDr. – sociálně patologické jevy

 

Publikační činnost:

 • odborné články v časopisech Výživa, H magazín, Diabetes, metabolizmus, endokrinologie a výživa, v týdeníku Statim, Sestra, Zdravotnických novinách, Florence, Diagnóza v ošetřovatelství
 • populární a odborné články v denním tisku i populárních časopisech
 • spoluautorka učebnice pro rodinné školy a učebnice pro hotelové školy
 • spoluautorka populárních publikací pro redukční kurzy
 • spoluautorka publikací Rady lékaře
 • spoluautorka mezinárodní publikace Tuberkulóza ve faktech i obrazech

 

Členství v odborných společnostech:

 • Sekce Výživy a nutriční péče, z.s. – předsedkyně
 • Fórum zdravé výživy, z.s. – tajemnice
 • Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP
 • Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP
 • Česká diabetologická společnost ČLS JEP
 • Spojená akreditační komise ČR
 • Sekce edukačních diabetologických sester při České diabetologické společnosti ČLS JEP

 

Odborný garant akreditovaných vzdělávacích programů MZ v oblasti výživy nemocných, autorka projektu standardizace nutriční péče v pobytových zařízeních sociální péče, spoluautorka standardů pro kvalitu zdravotní péče v pobytových zařízeních sociální péče.