doc. Zbyněk Hrkal

doc. Zbyněk Hrkal

člen AquaLife Institutu

Pracoviště:

 • Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
 • Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

Pracovní zkušenosti:

 • Univerzita Karlova, Přírodovědecká Fakulta Univerzity Karlovy v Praze, oddělení hydrogeologie – docent, vědecký pracovník, hlavní řešitel projektů, školitel doktorandských, diplomových a semestrálních studentů, pedagog (výuka předmětů geotechnologie, hydrogeologie a hydrologie, základy hydrogeologie, hospodaření s vodními zdroji)
 • Výzkumný ústav vodohospodářský TGM – výzkumný pracovník, řešitel úkolů základního a aplikovaného výzkumu a vývoje
 • BRGM Orléans Francie – roční pracovní pobyt na téma aplikace GIS
 • četné profesionální zahraniční zkušenosti (v letech 1986 až 2011)
 • Ústřední ústav geologický Praha

 

Odbornost:

hydrogeologie, management vodních zdrojů, minerální vody

 

Vědecké hodnosti:

 • docent – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor hydrogeologie
 • RNDr. – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra hydrogeologie a inženýrské geologie
 • CSc. – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor hydrogeologie

 

Výzkumné aktivity v posledních 5 letech:

 • zhodnocení možností zlepšování kvality povrchové a podzemní vody z hlediska zátěže živinami a farmaky v malých povodích
 • monitoring podzemních vod v okolí JE Dukovany
 • umělá infiltrace
 • optimalizace využívání zdrojů podzemních vod v česko-saském pomezí
 • problematika farmak v pitných vodách pražské aglomerace

 

Přednášková a publikační činnost:

 • organizátor 7 mezinárodních odborných konferencí a kongresů
 • autor 67 odborných, převážně zahraničních recenzovaných publikací z oboru
 • autor beletrie, nejznámější knihy jsou O lidech a vodě, Voda včera, dnes a zítra