Zabalená voda k pití

Ing. Jana Ježková
balneotechnička, předsedkyně Svazu minerálních vod

Pravidelnou součástí každodenního pitného režimu by měly být balené přírodní vody,
které poskytují spoustu benefitů. V České republice je nabídka balených minerálních, pramenitých i kojeneckých vod velká a pestrá, proto můžeme mít vždy po ruce kvalitní vodu a dodržovat pitný režim. Mezi balenými přírodními vodami si můžeme vybírat podle své chuti, věku, životního stylu i zdravotních potřeb. Pro výběr té správné je důležité mít korektní informace o vodě a číst etikety.

Kategorie balených vod zahrnuje přírodní minerální vody (lidově minerálky), pramenité vody, kojenecké vody a balené vody pitné (dříve označované jako stolní vody). O rozdílech v balených vodách hovoří Ing. Jana Ježková…

Články a videa

Vznik přírodních minerálních vod

doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.

V hloubce od několika desítek po několik stovek metrů příroda celé věky tvoří a dokonale opatruje minerální vodu. Z povrchu země voda postupně prostupuje…

hydrogeolog, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav hydrologie, inženýrské geologie a užité geofyziky
Přečíst

Ochrana minerálních pramenů

Ing. Jana Ježková

Systematická ochrana minerálních vod má v českých zemích bohatou tradici, postavenou na nutnosti zajistit dostatečné zásoby minerálních vod pro potřeby rozvinutého českého…

balneotechnička, předsedkyně Svazu minerálních vod
Přečíst

Nedostatek hořčíku v těle

prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.

Hořčík (magnézium) je jeden z nejrozšířenějších a nejdůležitějších prvků. Byl objeven i u primitivních forem života, přibližně 50–60 % je ho obsaženo v kostře,…

profesor vnitřního lékařství, vedoucí Centra pro výzkum a vývoj FN Hradec Králové, zakladatel Nadace pro rozvoj v oblasti metabolizmu, výživy a gerontologie
Přečíst