4.11.2019

Dehydratace hrozí v zimě stejně jako v létě!

TZ Dehydratace hrozi v zime stejne jako v lete.doc