1.5.2018

Nenoste kůži na trh, noste láhev s vodou

TZ Nenoste kuzi na trh, noste lahev s vodou.DOC