Balená pramenitá voda

Pochází z chráněného podzemního zdroje, jehož vydatnost, složení, teplota a ostatní základní vlastnosti musí být ustálené v mezích přirozeného kolísání. Obsah dusičnanů nesmí překročit 25 mg/l, obsah minerálních látek může být nejvýše 1000 mg/l.