Balená voda

Vyhláška rozděluje balené vody na kojeneckou, pramenitou, přírodní minerální a pitnou. Dle platné legislativy je balená voda klasifikována jako potravina. Kojenecká, pramenitá a přírodní minerální voda musí pocházet z chráněného podzemního zdroje původní čistoty, zcela bez chemických úprav a dezinfekcí. Nelze do ní přidávat bakteriostatické ani jiné látky (s výjimkou oxidu uhličitého). Balená pitná voda podléhá stejným požadavkům na kvalitu jako voda ve vodovodní síti. Na její výrobu nemusí být použita podzemní voda, lze ji získávat z jakéhokoli vodárenského zdroje a upravovat stejně jako vodu kohoutkovou.

 

Vlastnosti balených kojeneckých, pramenitých a přírodních minerálních vod:

  • pochází z jasně určených chráněných a nekontaminovaných podzemních zdrojů,
  • podmínkou pro jejich povolení je stabilní složení, které se pravidelně kontroluje,
  • od zdroje až po hotový výrobek mají původní bakteriologickou čistotu bez chemických úprav a dezinfekcí,
  • jsou potravinou a vztahuje se na ně potravinové právo, stejně jako na jejich výrobu, značení a kontrolu,
  • podléhají přísnějším limitům než pitná voda, například pro obsah dusitanů a organických látek, a z těchto limitů není možné udělit výjimku,
  • přirozenou součástí minerálních vod jsou látky prospěšné pro lidský organizmus,
  • stálé složení stejně jako původ vody se uvádí na etiketě výrobku, takže přesně víme, co pijeme,
  • výrobce musí ze zákona garantovat kvalitu po celou dobu minimální trvanlivosti.