Minerální voda z přírodního léčivého zdroje

Pochází ze zdrojů s prokazatelnými léčivými účinky, většinou je silně mineralizovaná, používá se při léčebné pitné kúře v českých lázních nebo je zabalena do spotřebitelského obalu a dostupná především (ale nejen) v lékárnách.

Definice léčivého zdroje je daná § 2 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb. a podle ní »přírodní léčivý zdroj je přirozeně se vyskytující minerální voda, plyn nebo peloid, které mají vlastnost vhodnou pro léčebné využití«. Minerální vodou pro léčebné využití se rozumí přirozeně se vyskytující podzemní voda původní čistoty s obsahem rozpuštěných pevných látek nejméně 1 g/l nebo s obsahem nejméně 1 g/l rozpuštěného oxidu uhličitého nebo s obsahem jiného pro zdraví významného chemického prvku.

Minerální vody z přírodních léčivých zdrojů jsou specifickým druhem potravin a specifickým druhem vod, které mají specifické účinky na lidský organizmus, nedosahující intenzity léčivých přípravků. Z tohoto důvodu se na ně sice vztahují právní předpisy upravující potraviny, ale v rozsahu jejich specifických účinků na lidský organizmus jsou podřízené zvláštní právní úpravě přírodních léčivých zdrojů.