Pitná voda z kohoutku

Zákonem je pitná voda definována jako »veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání«. Z celkové spotřeby pitné vody z kohoutku přitom použijeme k pití nebo vaření pouze necelé 1 %. Dle platné legislativy není pitná voda klasifikována jako potravina.

Pitná voda pochází z kombinovaných zdrojů povrchových a podzemních vod. Aby bylo možné používat ji k přímé konzumaci, musí vyhovovat náročným legislativním limitům a kritériím zdravotní nezávadnosti. Proto je nezbytná její technologická úprava, zpravidla chemicky. Nakonec bývá ještě dezinfikována chlorem, který inaktivuje mikrobiální znečištění. Původ a kvalitu pitné kohoutkové vody je obvykle možné zjistit na webových stránkách výrobců. Kvalitu vody však může ovlivnit kvalita rozvodů, městských i domovních. Pozor na zastaralé vodovody, odkud se mohou do vody uvolňovat nebezpečné látky (například olovo, vanad, baryum nebo fenoly). Výrobce za tyto rozvody často nezodpovídá.