Základní údaje o vodách

Podle původu, složení a úpravy vody rozlišujeme sedm druhů vody určené k pití, rozdělených do dvou základních kategorií – voda z kohoutku a balená voda. 

voda původ složení určení úprava potravina
kojenecká voda balená chráněný podzemní zdroj

celkový obsah rozpuštěných pevných látek max. 500 mg/l, nižší limity
i pro sodík, dusičnany aj., složení na obalu

pro přípravu kojenecké stravy
a k trvalé přímé konzumaci všemi skupinami spotřebitelů

nesmí být chemicky upravovaná
a dezinfikovaná, povoleno pouze UV záření

ano
pramenitá voda balená chráněný podzemní zdroj

ustálená vydatnost, složení, teplota
a další základní vlastnosti

k trvalé přímé konzumaci dětmi
i dospělými

nesmí být chemicky upravovaná
a dezinfikovaná

ano
přírodní minerální voda balená chráněný podzemní zdroj s osvědčením zdroje přírodní minerální vody, který je uveden v Úředním věstníku EU

charakteristický a neměnný obsah minerálních látek
a stopových prvků,
stálé a zaručené složení, uvedené na obalu

fyziologické účinky dané obsahem minerálních látek, stopových prvků nebo jiných součástí umožňují použití jako potraviny

nesmí být chemicky upravovaná
a dezinfikovaná

ano
minerální voda z přírodního léčivého zdroje chráněný podzemní zdroj s osvědčením přírodního léčivého zdroje obsah rozpuštěných pevných látek min. 1 g/l nebo obsah min. 1 g/l CO2 nebo obsah pro zdraví významného prvku k léčebným účelům – pitné kúře

nesmí být chemicky upravovaná
a dezinfikovaná

ano
pitná voda balená

podzemní
i povrchový zdroj
(např. i voda z vodovodu)

různé složení podle zdroje, původ vody ani složení nesmí být na obalu k pití 

povolena fyzikálně chemická
úprava

ano
pitná voda z vodovodu jakýkoli zdroj (povrchová, podzemní nebo smíšená voda) různé složení podle zdroje, informace
o složení
a úpravě vody zprůměrované
za celou zásobovanou oblast
k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, k péči o tělo, k čištění předmětů fyzikálně chemická úprava a dezinfekce většinou chlórem ne
pitná voda ze studny lokální zdroj, většinou mělce jímaný nestálé složení dle odpovědnosti majitele  vlastní odpovědnost majitele ne