Dehydratace organizmu

říjen 2019

Reprezentativní průzkum iniciovaný AquaLife Institutem mapoval znalosti, zkušenosti a postoje široké veřejnosti týkající se dehydratace organizmu. Výzkum se zabýval tím, jaké jsou podle lidí příznaky dehydratace, jestli jí někdy trpěli a podle čeho to poznali, jestli se věnují prevenci a jak vnímají riziko dehydratace v létě a v zimě.

Sběr dat probíhal formou online dotazování prostřednictvím panelu respondentů společnosti Médea Research. Průzkum proběhl v říjnu 2019, zúčastnilo se ho 509 respondentů ve věku 18+. Vzorek byl vybrán kombinací náhodného a kvótního výběru a byl převážen tak, aby byl reprezentativní na online populaci ČR z hlediska pohlaví, věkových skupin (18 +), vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště.