Pitný režim a jídelníček při sportu

listopad 2021

Průzkum iniciovaný AquaLife Institutem mapoval zvyklosti a postoje široké veřejnosti k doplňování tekutin a ke konzumaci nápojů i jídla před, během a po sportování. Výzkum se zabýval tím, co lidé konzumují či by měli konzumovat před, při a po sportu a zda si myslí, že je důležité, co konzumují.

Sběr dat probíhal formou online dotazování prostřednictvím panelu respondentů společnosti Médea Research. Průzkum proběhl v listopadu 2021, zúčastnilo se ho 505 respondentů – vzorek byl vybrán tak, aby byl reprezentativní na online populaci ČR z hlediska pohlaví, věkových skupin (18+), vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště.