Předsevzetí a jejich dodržování

červen 2019

Reprezentativní průzkum iniciovaný AquaLife Institutem mapoval zvyky a postoje široké veřejnosti týkající se dávání a dodržování předsevzetí. Výzkum se zajímal nejen o tradiční novoroční předsevzetí a jejich dodržování zhruba po půl roce, ale také o jakákoli další předsevzetí, která si lidé dávají kdykoli v průběhu roku.

Sběr dat probíhal formou online dotazování prostřednictvím panelu respondentů společnosti Médea Research. Průzkum proběhl v červnu 2019, zúčastnilo se ho 509 respondentů ve věku 16+. Vzorek byl vybrán kombinací náhodného a kvótního výběru a byl převážen tak, aby byl reprezentativní na online populaci ČR z hlediska pohlaví, věkových skupin (16 +), vzdělání, regionu, velikosti místa bydliště, zaměstnání a příjmu domácnosti.