Odborně o vodě

Články a videa

Pravda o (ne)obyčejné vodě

Ing. Klára Hálová

Sdělovací prostředky stejně jako sociální platformy nabízí v současné době tolik informací, že je často obtížné vyznat se v nich a vybrat z nich ty korektní. Vedle…

ředitelka AquaLife Institutu
Přečíst

Výzkumy a granty

Projekty realizované na základě podpory AquaLife Institutu

 

Název projektu
Autor
Pracoviště
Vliv důsledného zapíjení léků a pravidelné konzumace minerálek na pacienty s rezistentní hypertenzí
Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy IKEM, Praha
Změny distribuce a objemu celkové tělesné tekutiny, extracelulární a intracelulární tekutiny v průběhu redukčního režimu u obézních žen
MUDr. Taťána Staňková
Centrum pro poruchy metabolismu a výživy, ordinace vnitřního lékařství a geriatrie, Praha
Hypomagnezurie a osmolalita u diabetické nefropatie
Ing. Adéla Tomášová
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN Hradec Králové
Studie hydratačního stavu geriatrických nemocných
MUDr. Ondřej Sobotka, Ph.D.
III. Interní klinika gerontometabolická, FN Hradec Králové
Přiměřená hydratace: zdroj nejen perioperačního komfortu pacienta v průběhu hospitalizace
MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH
Nutriční ambulance Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
Zhodnocení obsahu minoritních látek, především stopových kovů ve vybraných přírodních minerálních vodách
Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
Konsorcium dvou fyzických osob
Důležitost pitného režimu u nových dárců krve
MUDr. Jana Furková
Krevní centrum FN Ostrava
Vliv večerního příjmu vody na aktivitu krevních destiček
Doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBA
Farmakologický ústav 2. LF UK, Praha
Analýza objemového zastoupení složek chemismu vybraných minerálních vod
Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
Konsorcium třech fyzických osob, VÚV T.G.M., v.v.i.
Víkendová nutriční studie Pitný režim dětí v 10 letech
MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Oddělení léčebné výživy FN Motol, Praha
Deficit magnézia v populaci postmenopauzálních žen trpících osteopenií nebo osteoporózou
prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
Osteologické centrum FN Hradec Králové